HR | EN
 • [IZLOŽBA]

  Cetínove Eve u Galeriji Vjekoslav Karas – izložba „Donacija Antona Cetína“

  Galerija "Vjekoslav Karas" 08.09.2021. – 30.09.2021.

  Cetínove Eve u Galeriji Vjekoslav Karas – izložba „Donacija Antona Cetína“

  U Galeriji „Vjekoslav Karas“ je ove srijede, 8. rujna 2021. otvorena izložba „Donacija Antona Cetína“. Anton Cetín, istaknuti hrvatski, kanadski i francuski slikar i grafičar, darovao je u rujnu 2019. godine Gradskom muzeju Karlovac 30 vrijednih umjetničkih djela kojima je obogaćena Zbirka grafika Galerijskog odjela.

  Izložbom su predstavljena darovana djela koja, iako gotovo minijature, ostavljaju monumentalan utisak te svjedoče o neponovljivoj umjetničkoj kreativnosti i osobnosti svoga neumornog i plodnog autora. Cetín kroz svoj rad uspješno istražuje likovnost, uvažava tradicionalne vrijednosti i angažirano rezonira puls suvremenog doba i trauma koje prate čovječanstvo. Darovani radovi su ostvareni miješanjem raznih tehnika na papiru (crtež, grafika, kolaž) u razdoblju od 1975. do 2015. godine.

  Opus Antona Cetína prepoznatljiv je po motivu Eve, čiji se lik pojavljuje i na djelima darovanim Gradskom muzeju Karlovac. Cetín je posljednji puta u Karlovcu izlagao prije dvadeset godina u Galeriji Doma OS RH na izložbi „Varijacije Eve“ te već tom prilikom obogatio muzej djelom „Skrbnost u ružičastom“, koje će publika moći vidjeti na izložbi.

  Cetínov amblematski motiv i okosnica njegova opusa, lik Eve, rođen je 1967. godine u Parizu. Misaona sveobuhvatnost njezina značenja višestruka je i za Cetína inspirativna i nezaustavljivo plodonosna. Cetínova je Eva sveobuhvatna metafora iskona, majčinstva, ženstva i ostalih bezbrojnih konotacija. Često joj je, kao na spomenutom crtežu „Skrbnost u ružičastom“ iz 1989. godine, pridodan motiv ptice koja po svojoj mogućnosti leta simbolizira vezu između neba i zemlje i time podcrtava ljudsko htijenje prema transcedentnosti koje zapravo pokreće i motivira Evine sinove i kćeri tj. čovječanstvo.

  Anton Cetín diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Marijana Detonija, u Francuskoj je djelovao kao slikar, grafičar i ilustrator, a od kraja 60-ih godina do danas djeluje kao samostalni umjetnik u Kanadi. Do sada je održao preko 160 samostalnih izložbi diljem cijelog svijeta i sudjelovao na više od 200 skupnih izložaba.

  Cetín je odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi i Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobit njezinih građana 1995. godine, a iste godine u Zagrebu dodijeljene su mu plaketa i priznanje Mare nostrum Croaticum za izuzetan doprinos na polju umjetnosti i kulture.

  Djela Antona Cetína nalaze se u muzejima, galerijama i privatnim zbirkama diljem svijeta. Ove godine objavljena je njegova monografija „COVID-19“ autorice Branke Hlevnjak, a o Cetínovu životu i djelu snimljeno je više dokumentarnih filmova.

  Izložba ostaje otvorena do 30. rujna 2021. godine, a može se razgledati u radno vrijeme galerije pridržavajući se važećih epidemioloških mjera. Ostvarenje izložbe financijski je omogućilo Ministarstvo kulture i medija RH i Grad Karlovac.