HR | EN
  • [likovna radionica]

    Reportaža događaja - likovna radionica uz izložbu Ideja kaosa

    15.05.2018.

Reportaža događaja - likovna radionica uz izložbu Ideja kaosa

Naslov radionice: Reportaža događaja

Vrijeme održavanja: 15. 5. 2018. u 14.00 sati

VODITELJICA: Iris Poljan

OPIS: Likovna radionica Reportaža događaja istražuje izložbu Ideja kaosa umjetnika Roberta Šimraka. U parovima istražujemo djela, tako da naizmjence jedan zatvori oči a drugi vizualno istražuje i verbalno opisuje djelo. Na taj način stvaramo potpunije predodžbe o umjetničkim djelima. Potaknuti vizualnim istraživanjem i verbalnim opisom osmišljavamo priču koju predočavamo u strip - svojevrsnu reportažu događaja. Naposljetku zajedno analiziramo nacrtane stripove.

TRAJANJE RADIONICE: 90 min

SUDIONICI: 22 učenika 7. A razred OŠ Dubovac

VODITELJICA: Iris Poljan

CILJEVI RADIONICE:

* Vizualno istražiti djela, potaknuti verbalnu komunikaciju, verbalnim opisom dodatno osvijestiti karakteristike umjetničkih djela

* Izražavanjem u mediju stripa potaknuti vizualno mišljenje i kreativnost

* Kreativno osmisliti reportažu događaja i ispričati je u slikama (kadrovima)

* Potaknuti socijalne vještine, surađivanje, rad u paru

* Adresirati problem rata i potaknuti moralnu osviještenost

* Potaknuti kreativnost

Materijal osiguran, sudjelovanje besplatno.

***

Raspored svih radionica

Edukativni program uz izložbu Robert Šimrak: Ideja Kaosa / 42. Die Vorstellung des Chaos