HR | EN
 • [edukativna]

  Ornament u narodnoj nošnji

  Gradski muzej Karlovac 28.09.2012. – 28.10.2012.
  Obilježavanje Dječjeg tjedna - Ornament u narodnoj nošnji

  Ornament u narodnoj nošnji

  Edukativni program „Ornament u narodnoj nošnji“, namijenjen učenicima osnovnih škola, održan je od 28.09 do 28.10.2012. godine povodom obilježavanja Dječjeg tjedna. Cilj programa je upoznati djecu s muzejskom etnografskom zbirkom tekstila i ornamentalnim motivima koji se javljaju na narodnim nošnjama karlovačkog područja te razvijanje likovnog senzibiliteta i izričaja djece. Održan je niz likovnih radionica, a najuspjeliji dječji radovi predstavljeni su na izložbi zajedno s izvornim našivima s narodnih nošnji karlovačkog Pokuplja. Prigodom otvorenja izložbe nastupila je tamburaška i folklorna sekcija Učeničkog doma u Karlovcu s voditeljicom Astrid Pavletić. Autorica i voditeljica programa je Lana Bede.

  Kreativne radionice na temu „Ornament u narodnoj nošnji“ su za cilj imale upoznati polaznike sa odabranim primjerima vezenih i tkanih ornamenata koji se javljaju na narodnim nošnjama karlovačkog područja.Ornamentalne motive polaznici su oslikavali na papirnate vrećice.