HR | EN
 • [DOGAĐANJA]

  Poziv na testiranja za radna mjesta kustosa i voditelja marketinga

  24.05.2019. – 27.05.2019.

  Poziv na testiranja za radna mjesta kustosa i voditelja marketinga

  17.5.2019.

  Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GMK, Gradski muzej Karlovac objavljuje:

  POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

  Povjerenstvo je utvrdilo da će se pismeno testiranje kandidata za radno mjesto kustosa Odjela suvremene povijesti od stvaranja RH 1990.,

  objavljeno u javnom natječaju 2. svibnja 2019., održati u petak, 24. svibnja 2019. godine u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac,

  Strossmayerov trg 7 s početkom u 13:00 h. Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj pristiglo 12 prijava, sve u zatvorenoj koverti i u roku propisanom natječajem, te su sljedeće predmetne prijave zadovoljile administrativnu provjeru:

  Kandidati koji su zadovoljili administrativnu provjeru:

  • Matija Kalčić

   • Juraj Horvatin

    • Igor Padežanin

     • Ivan Požega

      • Mihael Sučić

       • Marko Stanković

        • Bruno Koški

         • Josip Kajinić

          • Daliborka Grdić

           Literatura za pismenu provjeru:

           * Zakon o muzejima (NN 61/18)

           * Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara // »Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, NN 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14) s pripadajućim Pravilnicima.

           * Maroević, I. Uvod u muzeologiju (Odabrane stranice: 9-16, 50-65, 70-88, 96-100, 116-118, 120-138, 160-161, 169-186, 199-205, 233-243), Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993.

           * Gob, A., Drougnet N.,: Muzeologija – povijest, razvitak, izazovi današnjice, Izdanja Antibarbarus, 2007.

           Na usmeni dio razgovora bit će pozvani kandidati koji točno odgovore na više od 50% pitanja svakog pojedinog dijela testa. Usmeni dio testiranja predviđen je za ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine s početkom od 13:00 h u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7, Karlovac. Ova obavijest objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Karlovac.

           ZA POVJERENSTVO: mr.sc. Hrvojka Božić, prof.

           ***

           16.5.2019.

           Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GMK, Gradski muzej Karlovac objavljuje:

           POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

           Povjerenstvo je utvrdilo da će se pismeno testiranje kandidata za radno mjesto voditelja marketinga i odnosa s javnošću objavljeno u javnom natječaju 2. svibnja 2019. održati u četvrtak, 23. svibnja 2019. godine u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7 s početkom u 10:00 h. Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj pristiglo 15 prijava, sve u zatvorenoj koverti i u roku propisanom natječajem, te su sljedeće predmetne prijave zadovoljile administrativnu provjeru.

           Kandidati koji su zadovoljili administrativnu provjeru:

           • Emil Kujundžić

            • Ivan Požega

             • Tatjana Tomičić Geršić

              • Ivana Gaćeša

               • Dario Vrbaslija

                • Hrvoje Stojanov

                 • Kristina Severinski

                  • Josipa Vukelić

                   • Bruno Koški

                    • Jasminka Brdar

                     • Daliborka Grdić

                      Literatura za pismenu provjeru:

                      • Zakon o muzejima (NN 61/18)

                       • Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G., „ Osnove marketinga“, 4. europsko izdanje, Mate, Zagreb, 2006.

                        Na usmeni dio razgovora bit će pozvani kandidati koji točno odgovore na više od 50% pitanja svakog pojedinog dijela testa. Usmeni dio uključivat će prezentaciju marketing i PR plana ustanove u PPT formatu u trajanju od maksimalno 10 min.

                        Usmeni dio testiranja predviđen je za 24. svibnja 2019. godine s početkom od 10:00 h u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7, Karlovac. Ova obavijest objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Karlovac.

                        ZA POVJERENSTVO:

                        mr.sc. Hrvojka Božić, prof.