HR | EN

Etnografski odjel

U fundusu Etnografskoj odjela GMK čuvaju se različiti uporabni i ukrasni predmeti koji su nastali u seoskim sredinama, ili su ih za seljake izrađivali obrtnici nastanjeni u gradovima. Datiraju uglavnom s kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća. Danas ih smatramo vrijednom kulturnom baštinom koja govori o negdašnjem načinu života, o estetskim i moralnim vrijednostima minulih vremena, o općim promjenama u društvu i o utjecajima građanske kulture na narodno stvaralaštvo. U strukturi narodnih rukotvorina sačuvane su osnove pretpovijesnih tehnika izrade koje su se generacijama prenosile s koljena na koljeno. Stoga su rukom izrađeni predmeti važni za etnološka istraživanja.

Sačuvani predmeti prikupljeni su u selima karlovačkog područja (današnje Karlovačke županije) s područja Žumberka, Donje Kupčine i Like (Kaluđerovac). U kulturno-povijesnom pogledu tipični su za prostor između velikih geografskih areala, gdje se dodiruju i međusobno prožimlju značajke dinarskog, panonskog, jadranskog, istočno-alpskog kulturnog stila. Zbog raznolikosti etnografske građe fundus je podijeljen na 9 zbirki.

Nikolina Belančić Arki, kustos; nikolina.belancic-arki@gmk.hr

Zbirka braće Seljan

Zbirka „Braće Seljan“ dobila je ime po pionirima istraživačkog rada u vaneuropskim zemljama, slavnim Karlovčanima Mirku i Stevi Seljanu. Osnovana je radi daljnjeg prikupljanja ostavštine i podataka o braći Seljan, ali i građe iz etnografija drugih vaneuropskih naroda.

Zbirka dokumentira važnost istraživačkog rada braće Seljan u dalekim zemljama, njihov interes za kulturu naroda u čijem su okruženju boravili, te uključivanje grada Karlovca u tadašnja svjetska kulturna zbivanja .

Za sada se u zbirci čuvaju primjerci oružja južnoameričkih urođenika, geografske karte, plakati s predavanja, knjige i jedan glazbeni instrument iz Afrike.

Koplje iz Etiopije
Koplje iz Etiopije
Poklon Braće Seljan
Vrijeme nastanka: oko 1890. godine
Dimenzije: d. motke = 138 cm, š. sječiva = 38 cm
inv. br. IKMP-2397 Et
Koplje se sastoji od metalnog lisnatog sječiva s tuljcem nasađenim na ravnu debelu granu s ispupčenim godovima. Dobro je očuvano.
Žičano glazbalo iz Konga
Žičano glazbalo iz Konga
Poklon Melhiora Lukšića
Vrijeme nastanka: 1882. godine
Dimenzije: d = 24 cm
š = 12,5 cm
v = 11,5 cm
inv. br. GMK-IKMP-2401 Et
Vjerojatno se radi o dijelu „Kongo-harfe“, glazbenog instrumenta tamošnjeg domorodačkog stanovništva, kome nedostaje vrat. Četvrtastog je izduženog oblika, šupalj, ukrašen udubljenjima u drvetu. Donji dio „harfe“ je od tankog drveta prirodne boje s 5 rupica. Iz dvije rupice izlaze žice biljnog porijekla.

Zbirka drvodjelstva

Etnografski predmeti nastali u okviru tradicijskog drvodjelstva predstavljaju svojevrsne povijesne dokumente o načinu života seljaka na ovim prostorima od najranijih vremena do otprilike polovice dvadesetoga stoljeća.
Baveći se plužnim poljodjelstvom seljaci su sami izrađivali poljodjelske naprave i alatke poput plugova, brana, vila, grablji, jarmova, sijačica, oraćih kolica, alatki za mlaćenje žitarica, vršilica, naprava za pročišćavanje zrnja, posuda za čuvanje žitarica, posuda za usitnjavanje zrnja, žrvnjeva, ručnih mlinova, posuda za čuvanje brašna. U proizvodnji tekstila također se koristio čitav niz drvenih naprava koje su služile za dobivanje niti iz stabljika lana i konoplje, tkanje platna i sukna, te za izradu uskog tkiva, tj. pojasa i poveza.
U okviru tradicijskog drvodjelstva nastali su različiti primjerci namještaja: škrinje za čuvanje tekstilnih predmeta, kreveti, kolijevke, stolovi, klupe, stolice, stoličice, drveni okviri za svetačke slike i zrcala. Zbirka sadrži i nekoliko primjeraka pokućstva izrađenih u obrtničkim radionicama. Također, u zbirci se nalazi alat za izradu drvenih predmeta, drveno posuđe i pribor za jelo, te nekoliko glazbenih instrumenata.
Predmeti su prikupljeni na području današnje Karlovačke županije, Žumberka i Donje Kupčine.

Žrvanj
Žrvanj
Otkupljen 1964. godine od Janka Žunca iz Rečice
Vrijeme nastanka: prije 1914. godine.
Promjer kamenova: 41 cm, v =6 cm (gornji kamen)
v= 7 cm (donji kamen)
inv. br. IKMP-360 Et
Žrvanj stoji na postolju od 4 noge. Ima dva kamena koji se nalaze u drvenom okviru od dasaka dubine 9 cm. Nasred gornjeg kamena je rupa za zrnje, a sa strane je uglavljena ručica kojom se kamen okreće. Opasan je metalnim okvirom. Donji kamen ima drveni okvir. Nepomičan je.
Jaram
Jaram
Otkupljen 1973. godine od Antuna Mujića iz Vukmanića
Vrijeme nastanka: 1. pol. 20. st.
Dimenzije: d =168 cm, v = 60 cm
inv. br. IKMP-1021 Et
Jaram se sastoji od gornje masivnije i donje tanke gredice. Gornja je gredica zaobljena na mjestu gdje pristaje na volovske šije. Na sredini je rupa na kojoj stoji željezni klin s malim lančićem koji služi za kopčanje ruda. Gredice su spojene okomitim letvicama. Sa svake strane je još po jedna šipka koja služi za uprezanje volova. Po obliku i funkciji jaram se ubraja u staru slavensku kulturnu baštinu.

Zbirka kožarstva i obućarstva

U zbirku kožarstva i obućarstva upisani su odjevni predmeti od kože i krzna, opanci, kožne cipele i čizme, torbe, pojasi i kape. U zbirci se nalazi i nekoliko primjeraka konjske opreme.
Zbirka dokumentira povezanost proizvodnih kožarskih centara, obrtničkih radionica i gradskih trgovišta sa seoskim sredinama te njihov međusoban odnos. Obrtnici su poznavali ukus seljaka i prilagođavali mu svoje proizvode, a seljaci su ih kupovali i integrirali u svakodnevni život. Radi se o važnim kulturno-povijesnim procesima koji su započeli u davnim vremenima, napose od vremena nakon izgradnje Karlovca kao najvećeg obrtničkog, kasnije industrijskog središta sjeverozapadne Hrvatske.

Svečani muški kožuh
Svečani muški kožuh
Otkupljen 1956. godine od Ivana Slaćanina iz Kobilića
Vrijeme nastanka: oko 1910. godine.
Dimenzije: d = 90 cm, š = 53 cm
inv. br.IKMP-351 Et
Kao odjevni predmet za hladne zimske dane, kožuh je izrađen od ovčje kože s runom okrenutim na unutarnju stranu. Krojen je poput kaputa s rukavima. Na vanjsku glatku stranu prišivene su zelene trake u obliku stiliziranih čunastih ukrasa. Naročito bogat ukras nalazi se na leđima. Oko vratnog izreza postavljen je ovratnik od crnog janjećeg krzna koje je aplicirano na lijevoj i desnoj strani prednjice, uz donji rub, na rukavima i na otvoru džepova. Kopča se šarenim vunenim pucima i odgovarajućim vunenim petljama.

Ubraja se u vrlo stare odjevne predmete panonskoga kulturnog kruga.

Kožuh je restauriran 2012. godine.
Muški opanci
Muški opanci
Otkupljeni 2002. godine od Steve Sabljarića iz Karlovca
Vrijeme nastanka: oko 1928. godine
Dimenzije: d=35 cm, š= 14 cm
inv. br. IKMP-3254 Et
Opanci su izrađeni od crne goveđe kože. Imaju potplate, kapicu i zapetak. Kapica je za đon pričvršćena kožnim trakama koje učvršćuju i zapetak.Vežu se uskim dugačkim remenima za ovijanje oko noge. Tipičan su rad karlovačkih opančara, zbog čega su dobili naziv karlovački opanci.

Zbirka lončarstva

U zbirci lončarstva pohranjeni su zemljani predmeti izrađeni u okolici Karlovca, tj. u obližnjim lončarskim centrima: Petrovini, Veselićima, Liplju, Kaluđerovcu i nekadašnjem Vrginmostu (današnji Gvozd) u kojem su djelovali lončari iz Pirota.
Radi se o zemljanim loncima za kuhanje hrane na otvorenom ognjištu, pekvama za pečenje kruha i peradi, loncima za kiseljenje mlijeka, posudama za čuvanje octa, posudama za držanje vina i vode, čašama, vrčevima, zdjelama, cjedilima, keramičkim tanjurima.
Nadalje, u zbirci se nalaze lončarska kola, lončarski alat i pribor kojeg su izrađivali lončari sami prema tradicijskom obrascu, tj. tehnikama naučenim od svojih očeva i djedova.
Budući da su svi predmeti dobro očuvani, a rad lončara iscrpno dokumentiran, zbirka predstavlja veliko bogatstvo naslijeđene materijalne i nematerijalne kulturne baštine.

Nožno lončarsko kolo (komplet)
Nožno lončarsko kolo (komplet)
Otkupljeno 1996. godine od Stjepana Stipkovića iz Rastoka
Vrijeme nastanka: oko 1950. godine
inv. br. IKMP-2700-2704 Et
Uz lončarsko kolo koje je pričvršćeno na klupu tako da se može okretati nogom, lončaru je pri radu potrebna klupa na kojoj mijesi zemlju, stolica na kojoj sjedi i lonac za vodu kojom vlaži predmet koji izrađuje. Nakon obrade na kolu posude se suše na suncu, peku u lončarskim pećima i po potrebi glaziraju.
Ćup - glineni lonac
Ćup - glineni lonac
Otkupljen 1970. godine od Ivanke Šneler iz Duga Rese
Vrijeme nastanka: 1. pol. 20. st.
Dimenzije: v = 24 cm pr. otvora = 17 cm
inv. br. IKMP-677 Et
Ćup je izrađen tako da se širi prema vrhu, a onda se naglo suzuje. Bridovi otvora izvijeni su prema van. Izvana je ciglaste boje, unutrašnjost je glazirana zelenom caklinom. Ćup je služio za kuhanje hrane na ognjištu i u krušnoj peći.
Lonac
Lonac
Dar Tkalčević Josipa, 1985. godina, Liplje
Vrijeme nastanka: oko 1940. godine
Dimenzije: v = 31 cm, pr. otvora 20 cm
inv. br. IKMP-2141 Et
Visoki okrugli lonac širokog otvora. Kaljen je. Na dnu ima znak lončara (križ unutar kružnice) iz Liplja. Izrađen je na ručnom lončarskom kolu. Služio je za čuvanje masti.
Pekva
Pekva
Dar Ujdenić Franje iz Tounja
Vrijeme nastanka: oko 1900. godine
Dimenzije: v = 13 cm, pr. otvor = 31 cm
inv. br. IKMP-218 Et
To je posuda u obliku zdjele na kojoj se na svakih 8 cm proširuje jedan žlijeb. Na najmanjem žlijebu su ručke. Služila je za pečenje kruha na ognjištu i u krušnoj peći.
Krugla
Krugla
Dar Ivane Vrbanić Fadjejev, 1965. godina, Karlovac
Vrijeme nastanka: oko 1920. godine
Dimenzije: v= 20 cm, pr.otvor 3,5 cm
inv. br. IKMP-306 Et
Glineni vrč, služi za nošenje vode na njivu. Okruglog je oblika s malim otvorom na koji se spaja ručka. Krugla je ukrašena bijelim i smeđim prugama.
Ćup
Ćup
Otkupljen 1977 godine od Magde Vuljanić iz Tomašnice, Ozalj
Vrijeme nastanka: 1. pol. 20. st
Dimenzije: v = 33 cm, pr.otvor = 14 cm
inv. br. IKMP-1368 Et
Ćup je izrađen tako da se od dna širi prema vrhu, a onda se kod vrha suzuje. Opleten je metalnom žicom. Ima dvije ručke. Služio je za čuvanje masti i masla.

Zbirka medičarstva i svjećarstva

Zbirka dokumentira razvoj licitarskog obrta (medičarstvo i svjećarstvo) na području grada Karlovca, Duge Rese i Jastrebarskog. Radi se o svijećama, zagovorima, kalupima za izradu licitarskih proizvoda od tijesta, modelima za ukrašavanje istih, raznovrsnom licitarskom alatu i priboru (valjci, kliješta, cijevi, noževi), osobnim dokumentima (putovnice, osobne iskaznice), diplomama, priznanjima i obiteljskim fotografijama.
Licitari i njihovi proizvodi nezaobilazni su dio seoskih proštenja održavanih za svetkovanja dana župnih patrona, što je važno za prikupljanje podataka o kontaktima gradskih s ruralnim sredinama.

Diploma srebrene medalje sa Svjetske izložbe u Torinu 1911.
Diploma srebrene medalje sa Svjetske izložbe u Torinu 1911. godine
Dar Radoslava Lukinića, 1984. godina, Karlovac
Dimenzije: š = 64,2 cm, v = 48, 5 cm
inv. br. IKMP-2090 Et
Diploma je otisnuta na bijelom papiru ukrašenom grbovima Italije, lovorovim viticama te likovima mladića i djevojaka.
Međunarodno je priznanje karlovačkom licitaru Rudolfu Lukiniću u Torinu 1911. godine.
Drveni kalup za izradu paprenjaka
Drveni kalup za izradu paprenjaka
Dar Radoslava Lukinića, 1984. godina, Karlovac
Dimenzije: v = 9 cm, š = 4,3 cm
inv. br. GMK-IKMP-1730 Et
Na licu kalupa urezan je lik sirene koji je s gornje i donje strane obrubljen urezima u obliku borovih grančica. Koristili su ga licitari iz obitelji Lukinić.
Licitarska srca Renate Prstec
Licitarska srca
Svjećarsko - medičarski obrt Prstec

Zbirka metalnih predmeta

Zbirka se sastoji od metalnih predmeta koje su izradili putujući kovači romskog podrijetla, majstori kovači u svojim radionicama te različitih predmeta industrijske proizvodnje.
Radi se o metalnim loncima, tronošcima za ognjište, rašljama za skidanje lonaca s ognjišta, svjetiljkama, prijekladima, lancima, priboru za jelo, glačalima, metalnim brdima za tkalačke stanove, grebenima za češljanje vlakna lana i konoplje, drvenim plugovima s metalnim lemešom i crtalom, motikama, srpovima, kosirima, sjekirama, pilama, potkovama, kućanskim aparatima i limenim kutijama.
Značaj zbirke očituje se u širokoj provenijenciji predmeta koji svjedoče o kulturno-povijesnim zbivanjima i općim promjenama u društvu te njihovom utjecaju na tradicijsku kulturu. Otkupljeni su u selima šireg karlovačkog područja.

Drveni plug
Drveni plug
Otkupljen 1970. godine od Janka Ranilovića iz Vukmanića
Vrijeme nastanka: kraj 19. st.
Dimenzije: 150 cm
inv. br. IKMP-772 Et
Plug se sastoji od dvije drvene ručice, metalnog raonika, drvene daske, drvenog gredelja i metalnog crtala. Pri kraju gredelja su rupe u koje se stavi drveni klin za učvršćivanje na oraća kolica.
Verige - lanac na ognjištu za vješanje kotla
Verige – lanac na ognjištu za vješanje kotla
Otkupljen 1975. godine od Milutina Gvozdića iz Primišlja
Vrijeme nastanka: 1. pol. 20. st.
Dimenzije: 128 cm
inv. br. IKMP-1570 Et
Verige su sastavljene od kovanih željeznih karika u obliku brojke 8. Na donjoj kariki visi kuka na koju se vješa kotao za kuhanje hrane iznad vatre. Gore je veliki željezni kolut koji pristaje na gredu iznad ognjišta.

Zbirka nakita

Kao tradicijski nakit karlovačkoga kraja tipične su zlatne i srebrne ogrlice te crveni koralji. Zlatnim i srebrnim novcem pokazivala se imovinsko stanje, dok su koralji služili i kao ukras i kao apotropejsko sredstvo.
U zbirci se nalaze cvancige (ogrlice od talira), cekini (ogrlice od zlatnika) i đunđ (ogrlice od crvenih koralja). Također, zbirka obuhvaća i nakit od poludragog kamena te staklenih zrnaca u obliku ogrlica, broševa, narukvica i ukrasnih igala. Poseban dio zbirke posvećen je svadbenom nakitu, oružju i filigranskim proizvodima zlatarskog obrta.
Nakit je nerazdvojan dio tradicijskog odijela kojim se očitovalo imovinsko stanje pojedinca, ali i povezanost seoskih zajednica s Karlovcem, kao gradskim središtem, gdje se nakit najčešće nabavljao.

Cvancige - ogrlica od srebrenog novca
Cvancige – ogrlica od srebrenog novca
Otkupljena od 1957. godine od Nikole Matijašića iz Slunjske Selnice
Vrijeme nastanka: oko 1900. godine
Dimenzije: d. lanca 45 cm
inv. br. GMK-IKMP-154 Et
Na duljem srebrenom lancu između 4 mala srebrena novca pričvršćena su tri veća privjeska od petokrunaša i sitnijeg novca Marije Terezije iz 1770. godine i Franje Josipa iz 1860. i nadalje. Cvancige su nosile mlađe žene i djevojke uz živopisne pokupske nošnje.
Srebrena ogrlica
Srebrena ogrlica
Otkupljena 2011. godine od Tee Filipi iz Karlovca
Vrijeme nastanka: oko 1900. godine
Dimenzije: d =54 cm
inv. br. IKMP-12279 Et
Ogrlica je izrađena u zlatarskoj tehnici filigrana. Na gornjem dijelu ogrlice je lančić, a na donjem tri privjeska s poludragim kamenjem. Kopča se sitnom okruglom kopčom.

Zbirka pletarstva

U zbirku pletarstva prikupljeni su predmeti od slame, lika, šibe, trave i domaće pređe: košare, košarice, posude, košnice, plašteve od trave, drvena sita, ribarske mreže, nićanice, metle te pribor i materijal za izradu navedenih predmeta.
U nedavnoj prošlosti tradicijsko pletarstvo i predmeti nastali na temelju te djelatnosti bili su sastavni dio seljačke svakodnevice. Spomenička vrijednost predmeta očituje se i u starim tehnikama izrade (npr. brončanodobna tehnika spiralnih strukova) koje predstavljaju vrijedna nematerijalna kulturna dobra. Umijeće pletenja prenosilo se predajnim putem, s koljena na koljeno.

Lasinj - kišni plašt
Lasinj - kišni plašt
Otkupljen 1963. godine od Ivana Pahanića iz Draganića
Vrijeme nastanka: 1963. godina
Dimenzije: obujam/vrat =68 cm, d = 118 cm
inv. br. IKMP-314 Et
Izrađen je od biljke lasinj koja raste po draganićkim šumama. Budući da se stavlja na ramena pleten je tako da spleteni dio dođe uokolo vrata, a vlati se ravnomjerno rasporede po tijelu. Pod vratom se na jednoj strani nalazi petlja od debeloga konca, a na drugoj klipić dug 6 cm kojim se plašt kopča. Takvi plaštevi služili su pastirima kao zaštitna odjeća od kiše.
Lasinj - kišni plašt
Lasinj - kišni plašt (detalj)
Otkupljen 1963. godine od Ivana Pahanića iz Draganića
Vrijeme nastanka: 1963. godina
Dimenzije: obujam/vrat =70 cm
d = 150 cm
inv. br. IKMP-402 Et
Lasinj dopire do koljena. Izrađen je od strukova šumske trave. Strukovi su na jednom kraju presavijeni i učvršćeni tankim konopcem, po tri struka zajedno i tako formiraju okovratni dio plašta koji se kopča drvenom cjevastom kopčom.
Sijača
Sijača
Otkupljena od Mare Filipaš 1994. godine iz Vrbanske Drage
Vrijeme nastanka: 1994. godina
Dimenzije: d = 38 cm (dno), d = 50 cm (pri vrhu)
š = 26, 5 cm, v = 30 cm
inv. br. IKMP-2526 Et
Košara je izrađena od tanjih strukova ražene slame, međusobno povezanih likom (tehnika spiralnih strukova) Dno je optočeno jednim jačim strukom slame ovalnog oblika. Stjenka se lagano širi prema vrhu, gdje je učvršćena ručka od savinutog ljeskovog pruta. Služila je za sijanje žitarica.
Košarica
Košarica
Otkupljena 1993 godine od Kate Čujko iz Šišljavića
Vrijeme nastanka:oko 1910. godine
Dimenzije: v = 10 cm, pr. 32, 5 cm
inv. br. IKMP-2489 Et
Oko drvene okosnice koju čine dva prekrižena drveta, spleteno je dno košarice kružnog oblika. Na svakom kraju okosnice su utaknute tanke letvice oko kojih se nastavlja vrlo fin pleter. Služila je za držanje voća.

Zbirka tekstilnoga rukotvorstva

Zbirka obiluje različitim tekstilnim uporabnim i ukrasnim predmetima, te narodnim nošnjama prikupljenima na prostoru današnje Karlovačke županije, Žumberka, Donje Kupčine i Krašića.
U zbirci su zastupljeni kompletni kostimi i pojedinačni odjevni predmeti za muškarce i žene: opleća (bluze), krila (suknje), zastori (pregače), rubače (košulje), gaće (hlače), rupci, kaputi, prsluci, šeširi, čarape, vunene i platnene papuče te pojasi.
Od uporabnih i ukrasnih predmeta čuvaju se: plahte, jastučnice, ručnici, kuhinjske krpe, stolnjaci, zavjese, primjerci kukičane čipke, uzorci vezova i tkanja, pribor za šivanje i vezenje, bale platna, vreće i povoji.
Zbirka obiluje brojnim primjercima starih tehnika šivanja, tkanja, vezenja, kukučanja i aplikacija koji se danas koriste kao predlošci obnavljanje nematerijalne kulturne baštine.

Svatovski ručnik
Svatovski ručnik
Otkupljen 1957. godine od Veronike Špine iz Brežana
Vrijeme nastanka: 1930. godina
Dimenzije: d=282 cm, š=405
inv. br. IKMP-95 Et
Ručnik je otkan na vodoravnom tkalačkom stanu od bijelog tvorničkog pamučnog konca. Bogato je ukrašen poprečnim crvenim prugama koje su utkane prebornim tkanjem na šibe, jednoj od omiljelih tehnika tkanja u Karlovačkom Pokuplju.
Stražnja pregača
Stražnja pregača
Dobivena na dar 1961. godine, Lasinjski Sjeničak
Vrijeme nastanka oko 1920. godine
Dimenzije: d = 62 cm, š= 73 cm
inv. br. IKMP-255 Et
Gornji dio pregače čini poprečna traka na koju su pričvršćene guste dugačke vunene rese. Preko tkanog dijela našivena je ukrasna vrpca vezena zlatnim koncem te crvenim i plavim koncima u stiliziranim geometrijskim oblicima. Pregača se ubraja u resaste stražnje pregače jugoistočne Europe srodne s pregačama naroda porječja srednje Volge.
Suknene papuče
Suknene papuče
Dobivene na dar 2001. godine od Josipa Barešića iz Peska
Vrijeme nastanka: oko 1950. godine
Dimenzije: d=28 cm, š=15 cm
inv. br. IKMP-3248 Et
Radi se o autohtonoj obući od domaće ovčje vune za hodanje po smrznutom snijegu i ledu pod lokalnim nazivima: natikače, pošvanki. Sastoje se od unutarnjeg dijela koji čine smeđe čarape pletene glatkim bodom i vanjskog omotača od domaćega bijelog sukna. Sukno je našiveno na ristove, zapetak i tabane. U pošvanke za hladna se vremena obuvaju još jedne ili dvoje vunene čarape dugačke čarape. Nose ih muškarci i žene.
Zastor
Zastor
Otkupljen 1999. godine od Željke Kučinić iz Donjeg Mekušja
Vrijeme nastanka: oko 1930. godine
Dimenzije: d = 71 cm, š = 66 cm
inv. br. IKMP-3160 Et
Zastor je izrađen od dvije pole (širine) domaćega platna koje su na sredini spojene tvezom od kukičane čipke. Ukrašen je plavim bušenim vezom, tipičnim ukrasom za nošnje iz okolice Karlovca. Vez se nalazi na donjem dijelu zastora i na svim vanjskim rubovima. U pojasu su sitni gusti nabori.