HR | EN

Odjel suvremene povijesti od stvaranja RH

Odjel za suvremenu povijest od stvaranja RH najmlađi je odjel Gradskog muzeja Karlovac. Ustanovljen je s ciljem prikupljanja, proučavanja i prezentiranja predmeta koji dokumentiraju burno vrijeme 1990-ih, prvih demokratskih izbora u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i njenog raspada, stvaranje slobodne neovisne Republike Hrvatske, s osobitim naglaskom na Domovinski rat od 1991. do 1995. Strukturna obilježja Odjela određena su najznačajnijom funkcijom građe koju obrađuje-edukacijom korisnika, posebice školske mladeži. Sustavno prikupljanje građe započelo je 1992. godine. Sakupljena muzejska građa do 2007. godine bila raspoređena u postojećim zbirkama Povijesnog odjela Gradskog muzeja Karlovac. Poradi učinkovitije obrade, zaštite i prezentacije ovoga heterogenog materijala osnovan je poseban odjel. Tematska raznolikost i brojnost prikupljenih predmeta uvjetovala je razvrstavanje građe u pet zbirki: zbirku oružja, zbirku odora i vojne opreme, dokumentarnu zbirku, zbirku filmskih i video zapisa i zbirku svakodnevice. Osobitost svake od ovih cjelina je njihova autentičnost i jedinstvenost primjeraka.

Ružica Stjepanović, viša kustosica; ruzica.stjepanovic@gmk.hr

Zbirka dokumenata Domovinskog rata

Dokumentarna zbirka sadrži gradivo koje ilustrira događaje od kraja 1990-tih, tijekom Domovinskog rata do danas na širem karlovačkom području. U skladu s tematskom odrednicom zbirke prikuplja se raznovrsna tiskana i dokumentarna građa, građa ilustrativnog karaktera-plakati, leci i parole, različite vrste tiska, osobni identifikacijski dokumenti (legitimacije, svjedodžbe, diplome, članske iskaznice), fotografije, zemljovidi i dr. Dio zbirke su i odlikovanja.

Spomenica Domovinskog rata
Spomenica Domovinskog rata 1990-1992
Industrija i kovnica obojenih metala, Zagreb
1992. g.
bronca; tvornička izrada
promjer =4 cm
inv. br. GMK-10691
Spomenica Domovinskog rata 1990-1992 pripada skupini odlikovanja za ratne i vojne zasluge u obrani Republike Hrvatske. Dodjeljuje se hrvatskim borcima, sudionicima Domovinskog rata 1990.-1992. godine.

Zbirka filmskih i video zapisa Domovinskog rata

U Zbirci filmskih i video zapisa čuva se filmski materijal koji se odnosi na vrijeme stvaranja Republike Hrvatske, Domovinski rat i poraće karlovačkog kraja. Većinom je to dokumentarna građa, obrada je jedan od prioritetnih zadaća odjela.

Zbirka odora i vojne opreme Domovinskog rata

U zbirci odora i vojne opreme, najbrojnijoj među zbirkama odjela, nalaze se odore, dijelovi odora i opreme Hrvatske vojske, Ministarstva unutarnjih poslova, JNA i srpskih paravojnih postrojbi.
Među najvrednijim odorama u zbirci je odora pripadnika 110. brigade ZNG-a iz 1991. godine, odora pripadnika domobranske pukovnije Rečički domobran, odora pripadnika pričuvnog sastava policije MUP-a RH.
Dio zbirke čine odore i vojna oprema pripadnika srpskih paravojnih postrojbi i JNA. Među njima je odora upravitelja tehničkog skladišta JNA, Jamadol, majora Aleksandra Petrovića, dijelovi odora milicije i vojske "SAO Krajine".

Narukavna oznaka 110 br. ZNG/HV
Narukavna oznaka 110 br. ZNG/HV
autor likovnog rješenja: Dubravko Halovanić
1991. g.
tkanina, tkanje,
visina=8,5 cm, širina=7 cm
inv. br. GMK-9693
Narukavna oznaka 110. brigade ZNG-a Karlovac:
Na znaku su istaknuti broj brigade te šesterokraka zvijezda s krunom kao znak grada Karlovca. Prekriženi mačevi u pozadini obilježje su vojne postrojbe. Karlovačke rijeke i povijesne ceste simboliziraju vodoravne crte u podnožju. Ratni put ove slavne karlovačke brigade HV-a počeo je 28. lipnja 1991. osnivanjem 1. bataljuna 110. brigade ZNG/HV. Već 30. lipnja započela je prva borbena akcija odlaskom dijela brigade u Lasinju, zatim u Topusko na Slunjska brda i Turanj. Nakon teških mjeseci obrane Karlovca tijekom 1991. i 1992. godine, 31. listopada 1992. veći dio brigade stavljen je u pričuvu. Ponovno je aktiviran 1993. nakon ponovljenih napada na Karlovac. 1. srpnja 1995. izvršen je preustroj 110. brigade i 13. domobranske pukovnije u 110. domobransku pukovniju. U vojno redarsvenoj operaciji Oluja pukovnija borbeno djeluje na pravcima Turanj-Slunjska brda-Vukmanić-Tušilović-Vojnić-Biljeg-Vrginmost i zajedno sa ostalim postrojbama ZP Karlovac preuzima nadzor nad područjem Karlovačke županije, državne granice i izbjegličkog kampa Kupljensko. Tijekom Domovinskog rata poginulo je 109 i ranjeno 438 pripadnika 110.
Kapa vojske "SAO Krajina"
Kapa vojske "SAO Krajina"
proizvođač: Akcionarsko društvo za proizvodnju kapa i bereta Uča, Vršac
1991.
tkanina; plastika, tvornička izrada
promjer =21,5 cm, visina=10 cm
inv. br. GMK-9703
Vojnička kapa, ljetna, dio odore vojske "SAO Krajina". Na kapi je bijelim slovima utisnut znak 4 C, oko znaka je natpis: CAMO CЛOГA CPБИНA CПAШABA.

Zbirka oružja i vojnih vozila Domovinskog rata

Zbirka oružja Domovinskog rata izravno i upečatljivo svjedoči o tome kako je nastajala i čime se branila Hrvatska te zorno govori o naoružanju i snazi agresorskih snaga. Hrvatska vojska stvarala se i razvijala paralelno sa stvaranjem, izgradnjom i razvojem Republike Hrvatske. Od znamenitog postrojavanja Zbora narodne garde u Zagrebu 28. svibnja 1991. godine to je nerazdvojan, međusobno uvjetovani odnos. Stvaranje Hrvatske vojske odvijalo se u okolnostima embarga međunarodne zajednice.
Vojska u nastajanju, raspolagala je s malim količinama pješačkog naoružanja nabavljenog u prvoj polovici 1991. godine i s nekoliko oklopnih transportera koji su bili u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova.
Dio naoružanja je zarobljen u vojarnama i skladištima JNA širom Hrvatske. Tada se Hrvatska vojska domogla prvih modernijih tenkova, borbenih oklopnih vozila, topničkog oružja većih kalibara.
Manji dio topničkog oružja, oklopnih vozila i lakog pješačkog oružja proizveden je u domaćim tvornicama i radionicama.
Uzimajući u obzir prilike u kojima je nastajala Hrvatska vojska ne iznenađuje raznolikost oružja koje je rabljeno, od zastarjelog oružja s kraja 19.st., izbačenog iz uporabe u svim vojskama svijeta, do rijetkih primjeraka suvremenog oružja.
Oružje u zbirci uglavnom je korišteno na bojištima Karlovačke županije, manjim dijelom je dobiveno s drugih bojišta u Republici Hrvatskoj.
Okosnicu zbirke čini pješačko oružje (pištolji, puške, strojopuške, strojnice, ručni bacači), a posjedujemo i zanimljive primjere topničkih sredstava, oklopnih bojnih sredstava i zrakoplove.

Pištolj ručne izrade
Pištolj ručne izrade, na prelamanje
duljina: 35 cm
duljina cijevi: 16 cm
kalibar: 12 lovačka patrona(18,2 mm)
punjenje: 1 metak
Inv. br. GMK-IKMP-12061
Izrađen je na početku Domovinskog rata u Lađevačkim Dubravama pokraj Slunja. Korišten je 1991.godine u Lađevcu i Dubravi, gdje su mještani organizirali čuvanje sela od napada paravojnih srpskih postrojbi. Pištolj je vrlo jednostavne izrade, puni se prelamanjem cijevi, jednim metkom. Posebnim ga čini dvostruka cijev. Pištolj je napravljen za metak kalibra 6,35 mm. Kada je ponestalo streljiva, cijev pištolja je 1992. godine prerađena na način da je u postojeću cijev umetnuta cijev manjeg kalibra, 4,10 mm.
Kratka strojnica M91 Zagi
Kratka strojnica M91 Zagi
porijeklo: Republika Hrvatska, 1991.
proizvođač: Likaveld, Zagreb
duljina: 56,5 cm
duljina cijevi: 14,5 cm
masa: 4,1 kg, s punim spremnikom
kalibar: 9x19 mm
punjenje: spremnik sa 32 metka
početna brzina zrna: 300 m/s
brzina paljbe: 700 metaka/min.
način rada: slobodno trzanje zatvarača
Inv. br. GMK-IKMP-10560
Prototip ove lake strojnice izrađen je u tvornici Likaveld u Zagrebu. Proizvodi se za potrebe Hrvatske vojske tijekom Domovinskog rata. Konstrukcijski je kombinacija strojnice Sten (mehanizam za okidanje) i MP40 (spremnik, uvodnik i izbacivač čahura). Namijenjena je za potrebe specijalnih postrojbi. Zbog problema u radu proizvođena je kratko vrijeme. Tvornička oznaka je 7818.
Kratka strojnica Šokac P1V1
Kratka strojnica P1V1 Šokac
porijeklo: Republika Hrvatska, 1991.
duljina: 53,5 cm - zatvoreni usadnik, 81 cm - otvoreni usadnik
duljina cijevi: 23 cm
masa: 3,85 kg
kalibar: 9x19 mm
punjenje: spremnik sa 30 metaka
početna brzina zrna: 394 m/s
broj žljebova u cijevi: 4
brzina paljbe: 1 024 metaka/min.
učinkovit domet: 200 m
način rada: slobodno trzanje zatvarača
Inv. br. GMK-IKMP-10561
U tvornici Đuro Đaković u Slavonskom Brodu proizveden je 1991. prototip ove strojnice za potrebe specijalnih postrojbi HV-a. Vrlo je sličan Zagiju od kojeg se razlikuje po duljini cijevi i brzini paljbe. Prvi put isproban je 15. kolovoza 1991. Najveći nedostatak strojnice je prevelika brzina paljbe. Ovaj nedostatak nije nikada potpuno uklonjen. Tvornički broj je 2818.
Oklopni bojni kamion Sv. Juraj
Oklopni bojni kamion Sv. Juraj
masa: 35 000 kg
posada: 2 člana+30 vojnika
brzina: 40 km/h
Inv. br. GMK-IKMP-10503
Lit. Jereb,V. Improvizirana oklopna vozila 1991-1995, Rijeka, 2002.
Oklopni bojni kamion „Sv. Juraj“ nastao je 1991. godine preuređenjem kamiona marke Tatra u oklopni bojni kamion prema planovima djelatnika tvrtke “ABB”. Preuređen je u radionici Metal-Elektrik u Mrežničkom Brigu. Probnu vožnju imao je u kolovozu 1991. godine. Kamion su koristili pripadnici 3.bojne 2.A brigade za prijevoz branitelja, ranjenika i dostavu u opkoljeno Topusko. Kamion je oklopljen čeličnim limom, s vanjske strane debljine 8-10 mm, s unutrašnje 5 mm. Između ploča je nasut pijesak debljine 50 mm. Oklop nije probijen ni kada je kamion pogođen granatom topa 130 mm. Oštećenja od eksplozije granate vidljiva su na lijevoj strani kamiona.
Borbeni zrakoplov Mig 21 bis L-17
Borbeni zrakoplov MiG21 bis
porijeklo: SSSR
najveća brzina: 2 230 km/h
razmah krila: 7,15 m
površina krila: 23 m2
dužina: 15,76 m
visina: 4,12 m
dolet: 500 km
težina zrakoplova: 5 350 kg
maksimalna težina: 9 660 kg
motor: jedan turbo-mlazni motor od 70 kn
Inv. br. GMK-IKMP-10680
Zrakoplov u našoj zbirci je jedan od zrakoplova 21. Eskadrile Lovačkih Zrakoplova osnovane 1992. godine. Postrojba je osiguravala zračnu obranu sjevernog dijela Hrvatske. Oboren je tijekom borbenog djelovanja u vojnoj operaciji Bljesak 1995. godine. Zrakoplov je donacija Ministarstva obrane RH. Za izlaganje je pripremljen u Zrakoplovno-tehničkom zavodu u Velikoj Gorici.

Zbirka svakodnevice

Zbirka predmeta iz svakodnevnog života nije čvrsto definirana sadržajem, predmeti ove zbirke određeni su svojom funkcijom. Ova zbirka je tek u nastajanju i za očekivati je njen brzi rast. Obuhvaća vrlo različite grupe predmeta koje možemo promatrati kao svjedočanstvo jednog vremena i kao dodatak drugim povijesnim svjedočanstvima.

Zbirka fotografija iz Domovinskog rata fotografa Gorana Vranića

Zbirka je donacija Gorana Vranića Gradskom muzeju Karlovac, sadrži 69 crno bijelih fotografija i 735 digitalnih prijepisa analognih fotografija (ciklusi Portret branitelja i Ponos hrvatskih ratnika), ratnu odoru fotografa i fotografski aparat kojim su fotografije snimljene. U fokusu objektiva su hrvatski branitelji. Najveći dio fotografija snimljen je u jesen-zimu 1991/92. godine na bojnim položajima u općini Generalski Stol. Sam fotograf je sudionik Domovinskog rata, dragovoljac, pripadnik 150. brigade HV-a Črnomerec. Fotografije koje za nas imaju dokumentarnu vrijednost, odišu stoga i snažnom osobnom emotivnom notom.

Goran Vranić je rođen je 18. srpnja 1964. u Zagrebu. Školu primijenjene umjetnosti (Odsjek fotografija) završio je 1983. U Muzeju za umjetnost i obrt radio je kao voditelj fotografskog ateljea od 1987. do 1996. Član je Foto kluba Zagreb od 1990. U Hrvatskoj Zajednici samostalnih umjetnika djeluje od 1997. Živi i radi u Zagrebu kao samostalni umjetnički fotograf.

Ratna geometrija
Goran Vranić
Ratna geometrija
rujan1991. g.
c/b fotografija
500 x 600 mm
inv. br. GMK-15312
Fotografija je nastala u rujnu 1991. godine tijekom kratkotrajne obuke pripadnika 150. brigade prije odlaska na bojište.

Fotografija iz ciklusa Portreti branitelja koji je prvi put predstavljen u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu u listopadu 1992. godine. Već u studenom izložba je postavljena u Karlovcu u izložbenom prostoru Zorin doma. Bila je to prva samostalna izložba Gorana Vranića.
Osmijeh
Goran Vranić
Osmijeh
zima 1992. g.
c/b fotografija
500 x 600 mm
inv. br. GMK-15323
Na fotografiji je jedan od najmlađih pripadnika 150. brigade HV-a snimljen na položaju u Generalskom Stolu. Od sredine studenog 1991. do srpnja 1992. godine brigada brani položaje na karlovačkom ratištu. 1. pješačka bojna sudjelovala je u sprječavanju proboja oklopnih postrojbi JNA iz vojarne Logorište u Karlovcu. Dio brigade raspoređen je na položaje u općini Generalski Stol.

Fotografija iz ciklusa Portreti branitelja koji je prvi put predstavljen u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu u listopadu 1992. godine. Već u studenom izložba je postavljena u Karlovcu u izložbenom prostoru Zorin doma. Bila je to prva samostalna izložba Gorana Vranića.
Naočale model 1992.
Goran Vranić
Naočale model 1992.
zima 1992. g.
c/b fotografija
500 x 600 mm
inv. br. GMK-15321
Na fotografiji je jedan od pripadnika 150. brigade HV-a snimljen na položaju u Generalskom Stolu. Od sredine studenog 1991. do srpnja 1992. godine brigada brani položaje na karlovačkom ratištu. Dio brigade raspoređen je na položaje u općini Generalski Stol.
Fotografija iz ciklusa Portreti branitelja koji je prvi put predstavljen u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu u listopadu 1992. godine. Već u studenom izložba je postavljena u Karlovcu u izložbenom prostoru Zorin doma. Bila je to prva samostalna izložba Gorana Vranića.
Nakon fajta
Goran Vranić
Nakon fajta
zima 1991. g.
c/b fotografija
500 x 600 mm
inv. br. GMK-15294
Na fotografiji skupina pripadnika 150. brigade HV-a snimljena u Generalskom Stolu. Od sredine studenog 1991. do srpnja 1992. godine 150. brigada je branila položaje na karlovačkom ratištu. Dio brigade raspoređen je na položaje u općini Generalski Stol.

Fotografija iz ciklusa Ponos hrvatskih ratnika koji je prvi put izložen je 2011. godine u Galeriji Angeluš u Zagrebu.