HR | EN

Povijesni odjel

Povijesni odjel izrastao je iz Odjela za radnički pokret, NOB i socijalističku izgradnju osnovanog 1964. godine. Vodili su ga Aleksandar Strzalkowski, Milkica Vuković, Milica Banda, Branko Budimir Bekan, Želimir Miklić i Milica Radojčić.

Od 1996. godine voditeljica odjela je mr. sc. Sanda Kočevar, muzejska savjetnica;
sanda.kocevar@gmk.hr

Zbirke Povijesnog odjela Gradskog muzeja Karlovac formirane su prema vrsti građe i obuhvaćaju predmete od 11. st. do 1990. godine, osim Zbirke NOB-a i socijalističke izgradnje koja je sljednik Odjela za radnički pokret, NOB i socijalističku izgradnju.

Odjel čine sljedeće zbirke:
Zbirka dokumentarne građe
Zbirka fotografija, fotografske opreme i pribora
Zbirka odlikovanja, medalja i plaketa
Zbirka odora, zastava i lenti
Zbirka oružja i vojne opreme
Zbirka razglednica i čestitki
Zbirka NOB-a i socijalističke izgradnje
Zbirka varia

Unutar odjela odvija se sustavno prikupljanje, obrada, konzervacija i restauracija te objava građe.

Zbirka dokumentarne građe

Zbirka dokumentarne građe obuhvaća rukopisnu i tiskanu građu od 18. st. do 1990. godine. Unutar vrlo raznolike Zbirke ističu se Povelja Franje I. o privilegijama gradu Karlovcu iz 1830. godine i Povelja Ferdinanda I. iz 1846. godine, građa cehova i kasnijih obrtničkih udruga kao vrijedan izvor za poznavanje gospodarskih prilika u Karlovcu od 17. do 20. stoljeća, te dokumenti Prvog hrvatskog pjevačkog društva „Zora”.

Zbirka se upotpunjava otkupom i poklonima. Od 13.01.2016. godine registrirana je kao kulturno dobro RH.

Upisna knjiga posietitelja Čitaonice ilirske karlovačke
Upisna knjiga posietitelja Čitaonice ilirske karlovačke
1840. - 1915.
papir, baršun; rukopis
41,5 x 29 cm
inv. br. GMK-KP-152
U zbirci se nalazi i rukopisna Upisna knjiga posietitelja Čitaonice ilirske karlovačke koja se počela voditi početkom 1840. godine, ukoričena u crveni baršun sa zlatovezom i koricama ukrašenim srebrnim viticama. Do 1915. godine u njoj su ispisana 32 lista od njih ukupno 99 listova, a upisano je latinicom, ćirilicom, goticom i glagoljicom 1 045 imena iz Karlovca, Hrvatske i ostalih dijelova Monarhije u nekoliko rubrika. U prvoj je naznačen datum, u drugoj posjetitelj (uvedeni) a u trećoj uvoditelj koji je član čitaoničkog odbora. Karlovačka čitaonica Ilirsko čitanja družtvo druga je čitaonica u Hrvatskoj. Osnovali su je 1838. godine karlovački Ilirci i tijekom svog postojanja bila je žarište kulture i rodoljublja.

Zbirka fotografija, fotografske opreme i pribora

Zbirka fotografija, fotografske opreme i pribora čuva vizualnu memoriju grada Karlovca od od druge polovine 19. stoljeća do Domovinskog rata. Primaran interes Zbirke su povijesne osobe i događanja, a ne fotografska tehnika, umjetnička nastojanja i kvaliteta.

Fotografije su razvrstane u cjeline:
• karlovački fotografi i atelieri 19. i 20. stoljeća (izvorne fotografije),
• fotografi i atelieri izvan Karlovca (izvorne fotografije stranih fotografa).
• nepoznati fotografi (izvorne fotografije bez signature fotografa).

Unutar tih cjelina nalazimo najstarije fotografije grada (ulice, trgovi, zgrade i interijeri, industrija, parkovi, panorame, komunalna oprema), raznih događanja, vojski i vojarna, poznatih osoba (pojedinačni i grupni portreti) iz svih sfera društvenog, političkog i kulturnog života, raznih društava (sportskih, prosvjetnih, kulturnih), ali i pojedinačnih i obiteljskih portreta Karlovčana. Osim pojedinačnih fotografija značajno mjesto u Zbirci čine i albumi, poput albuma obitelji Türk, te fotomonografije Grad Karlovac i njegova okolica (1889.), Slunj i Plitvička jezera (nakon 1892.) i album Jubilarna gospodarska šumarska izložba u Zagrebu 1891. karlovačkog fotografa Hinka Krapeka, stakleni negativi obitelji Fogina te fotografski aparati.

Zbirka se do danas postupno obogaćivala sistematskim sakupljanjem, ostavštinama, poklonima i otkupima. Zbirka je obrađena, digitalizirana i objavljena. Od 30.09.2016. godine registrirana je kao kulturno dobro RH.

S. Kočevar, Katalozi i monografije 1, Iz starih albuma: Karlovački fotografi (1850-1940) iz fundusa Gradskog muzeja Karlovac, Karlovac, 2002.
Iz starih albuma: Karlovački fotografi (1850-1940) iz fundusa Gradskog muzeja Karlovac, 2000.
CD ROM
Iz starih albuma 2: Fotografije (1860-1957) iz fundusa Gradskog muzeja Karlovac, 2010. CD ROM

Anton i Marija Piretschnigg
nepoznati autor
Anton i Marija Piretschnigg
1853.
albuminski papir; ručno koloriran
14,3 x 10,5 cm
inv. br. GMK-KP-226
Oštećenu koloriranu fotografiju karlovačkog trgovca Antona Piretschnigga i njegove supruge Marije u godini njihova vjenčanja snimio je i rukom kolorirao nepoznati, vjerojatno putujući majstor. Jedna je od najstarijih sačuvanih fotografija u Zbirci iz razdoblja prije postojanja stalnih fotografskih atelijera u Karlovcu.
Grad Karlovac i njegova okolica
Hinko Krapek
Grad Karlovac i njegova okolica
1889.
papir, koža; tisak
32 x 40 x 4 cm
inv. br. GMK-KP-363
Fotomonografija „Grad Karlovac i njegova okolica“ Hinka Krapeka s predgovorom prof. Franje Valle objavljena je 5. siječnja 1889. godine, sadržavala je 24 fotografije i bila namijenjena prodaji. No, određeni dio naklade Krapek je uz odgovarajuće posvete podijelio. Tako je i ova sa 22 fotografije posvećena Ljudevitu Eisenhutu.
Hinko Krapek je poznati fotograf koji je u Karlovcu živio i radio od 1880-ih do 1897. godine. Tijekom svog fotografskog djelovanja u ateljeu je snimio mnoge osobe od kojih su neke igrale važnu ulogu u javnom životu ondašnje Hrvatske (članovi Stranke prava). Snimke nastale izvan ateljea izdavao je kao komplete, albume i fotomonografije. Godine 1895. za Milenijsku izložbu u Budimpešti 1896. snima na prostoru Modruško – riječke županije. Za svoj je fotografski rad Krapek bio više puta nagrađivan, što je ponosno otiskivao na kartonima fotografija.

Zbirka odlikovanja, medalja i plaketa

Zbirka odlikovanja, medalja i plaketa sadržava civilna i vojna odlikovanja, medalje i plakete 19. i 20. st., većim dijelom s područja Habsburške monarhije i jugoistočne Europe.

Riječ je uglavnom o građi karlovačke provenijencije ili građi za koju se može utvrditi veza s događajima, osobama, društvima i ustanovama djelatnošću vezanim za grad Karlovac. Kao takova, Zbirka je vrijedan izvor za proučavanje političke, gospodarske i društvene povijesti Karlovca.

Zbirka se obogaćuje sistematskim sakupljanjem, poklonima i otkupima. Od 13.01.2016. godine registrirana je kao kulturno dobro RH.

Medalja dodijeljena posadi broda "Carpathia"
Digges & Clust
Medalja dodijeljena posadi broda "Carpathia"
1912. g.
bronca; lijevanje
pr.=2,5 cm
inv. br. GMK-8570
Odlikovanja posadi broda „Carpathia” dodijeljena su kao zahvala za hrabrost i požrtvovnost pri spašavanju brodolomnika potonulog „Titanica”. Uručena su im 29. svibnja 1912.

Zlatnom medaljom odlikovan je kapetan Rostron i visoki časnici, srebrenom niži časnici broda, brončanom ostali članovi posade. Među njima bio je i 17-godišnji Karlovčanin Herman Godler koji je na na „Carpathii“ služio kao konobar od 7. ožujka do 9. svibnja 1912. godine.

Zbirka odora, zastava i lenti

Zbirka odora, zastava i lenti brojčano je skromna te sadržava dijelove odora pripadnika određenog poziva i vojnih uniformi, zastave i lente građanskih društava od kraja 19. st. U Zbirci se također nalaze zastave iz razdoblja socijalizma.

Od 14.03.2016. godine registrirana je kao kulturno dobro RH.

Zastava ORD "Nada"
nepoznati autor
Zastava Obrtničko-radničkog društva "Nada"
19. st.
damast, svileni rips, drvo; vezenje
175 x 183 cm; duž. koplja 240 cm
inv. br. GMK-7441
Obrtničko-radničko društvo „Nada” osnovano je 1887. godine na poticaj uglednih karlovačkih obrtnika. Djelovalo je kao dobrotvorno i kulturno društvo (čitaonica, pjevački zbor), vodilo brigu i pomagalo svojim članovima i njihovim obiteljima u slučaju bolesti i smrti. Prestaje s radom uoči II. svjetskog rata.

Zbirka oružja i vojne opreme

Zbirka oružja i vojne opreme obuhvaća raznovrsne primjerke hladnog i vatrenog oružja, te vojne opreme od 11. st. do 1990. godine. Promjene u načinu ratovanja dovodile su i do promjena u tipologiji oružja, ali i u tehnologiji izrade, a danas nam svjedoče o vojno-političkoj, te gospodarskoj povijesti.

U Zbirci se posebice ističu primjerci pušaka izrađenih u domaćoj oružarskoj radionici poznatog karlovačkog puškara Jakova Šašela.

Zbirka se upotpunjava otkupima i poklonima. Od 13.01.2016. godine registrirana je kao kulturno dobro RH.

Dvocijevna lovačka puška sistema paljenja na kapislu
Jakov Šašel
Dvocijevna lovačka puška sistema paljenja na kapislu
2. pol. 19. st.
čelik, orahovina, bjelokost; kovanje s damasciranjem, brušenje, graviranje, rezbarenje, tauširanje
dulj. puške 122 cm; dulj. cijevi 83 cm
inv. br. GMK-KP-93
Puškar Jakov Šašel (Eisenkappel, 1832. – Karlovac, 1903.) zanat je izučio u Ljubljani u puškarskoj radionici svoga oca. Nakon obaveznog „vandranja“ i stjecanja znanja diljem Austrije te misionarskog iskustva stečenog putovanjem u Afriku, doseljava u Karlovac, gdje otvara puškarski obrt i živi kao cijenjeni puškar, graver ali i slikar do kraja života.
Sa svojim proizvodima i inovacijama („uzbuna za hajduke“) sudjelovao je na gospodarskim izložbama u Beču, Budimpešti, Zagrebu i Karlovcu, a car Franjo Josip I. ga za poklonjenu pušku nagrađuje s 500 forinti. Stručno znanje i veliki likovni talenat ogleda se u vješto i bogato izvedenim naturalističkim lovačkim prizorima.
Statusna sjekirica 26. domobranske karlovačke pješačke pukovnije
nepoznati autor
Statusna sjekirica 26. domobranske karlovačke pješačke pukovnije
1916. g.
drvo, metal; lijevanje, graviranje
92 x 15 cm
inv. br. GMK-8650
26. domobranska karlovačka pješačka pukovnija osnovana je 1889. godine kao pukovnija Ugarsko-hrvatskog domobranstva sa stožerom u Karlovcu.

Uoči I. svjetskog rata uključena je u 42. domobransku diviziju („Vražju“) pod zapovjedništvom podmaršala Stjepana Sarkotića i borila se na istočnom bojištu.

Zbirka razglednica i čestitki

Zbirka razglednica i čestitki obuhvaća uglavnom razglednice grada Karlovca i drugih mjesta Karlovačke županije te mali broj čestitki od kraja 19. st. do danas. Najstarija sačuvana razglednica u zbirci s karlovačkim motivom je razglednica karlovačkog fotografa Hinka Krapeka (1841.-1915.), navodno iz serije 1893. godine, koja je putovala 1894. godine.

Razglednice i čestitke su dokument vremena u kojemu se zrcali prošlost grada i koje prate sve njegove mijene — nestanak putova, kuća, drvoreda, klupa i spomenika, ali i nastanak novih ulica, novih kuća s nekim novim prometalima i novim prolaznicima slučajno zatečenima ili namjerno uhvaćenima u objektiv kamere, te kulturu ophođenja među ljudima.

Zbirka je obrađena, digitalizirana i objavljena. Od 13.01.2016. godine registrirana je kao kulturno dobro RH.

Zbirka razglednica Gradskog muzeja Karlovac, 2010. DVD

Pozdrav iz Karlovca - Karlovac sa tvrdjavom
L. Reich
Pozdrav iz Karlovca - Karlovac s tvrdjavom
kraj 19. st.
papir; tisak
9 x 14 cm
inv. br. GMK-8458
Crno–bijela razglednica izdavača Lisandera Reicha, putovala 1902. godine, prikazuje karlovačke bedeme koji su se krajem 1880-ih počeli rušiti kako bi se stvorila jedinstvena urbana cjelina.

Na molbu „Karlovačkog glasnika“ 1899. da se bedemi snime („Naša djeca ne će znati, kako je Karlovačka tvrdjava izgledala, ako se mi za doba za to ne pobrinemo.“), fotograf Bela Grünstein snima niz fotografija. Za pretpostaviti je da je spomenuta razglednica izrađena prema njegovom snimku.

Zbirka NOB-a i socijalističke izgradnje

Zbirka NOB-a i socijalističke izgradnje obuhvaća građu koja ilustrira pojave, događaje, ideje, ljude i razne aspekte njihova javnog i privatnog života u Karlovcu u 20. st. Okosnicu zbirke čini raznovrsna građa kojoj je zajednička odrednica vremensko razdoblje nastajanja i/ili korištenja, te se uglavnom odnosi na II. svjetski rat.

Od 30.09.2016. godine registrirana je kao kulturno dobro RH.