HR | EN

E-publikacije

Publikacije Gradskog muzeja Karlovac moguće je kupiti u Gradskom muzeju Karlovac, Galeriji „Vjekoslav Karas“ i u Muzeju Domovinskog rata Karlovac – Turanj.

Sanda Kočevar
Iz starih albuma 2: fotografije (1860.-1957.) iz fundusa Gradskog muzeja Karlovac
2010. g.
CD, dvojezično (hrv./engl.)
BESPLATNO

Sanda Kočevar
Zbirka razglednica Gradskog muzeja Karlovac
2010. g.
DVD, dvojezično (hrv./engl.)
Cijena: 40,00 kn